1. Retour reclameren kan telefonisch of via e-mail binnen 7 werkdagen. Indien tijdig en terecht is gereclameerd en koper de zaken, met onze toestemming en vergezeld van het volledig ingevulde reclameformulier heeft geretourneerd, zullen wij hetzij voor gratis herlevering zorgdragen, hetzij de koper voor de terugontvangen zaken crediteren. Tot meer dan dat zijn wij nimmer gehouden.
  2. Eenmaal aangebroken of gekoelde verpakkingen kunnen niet worden geretourneerd.
  3. Het niet (voldoende) koel ontvangen van probiotica producten geeft geen recht op reclame. Deze producten overleven hogere temperaturen, gedurende ongeveer een week, uitstekend.
  4. Reclame /retourzending schort betalingsverplichting niet op.
  5. Onze aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van niet of niet behoorlijke nakoming zal nimmer het netto factuurbedrag der betreffende zaken te boven gaan.
  6. Te late aflevering door TNT Post of andere vervoersdiensten is voor risico van de ontvanger.
  7. Het weigeren in ontvangst te nemen van een geplaatste bestelling bij aanbieding of het niet afhalen van een bestelling na kennisgeving van de besteldienst, schort betalingsverplichting niet op.